Contacte

tereseta@matriar.cat

¡! IMPORTANT: si el teu treball i/o projecte no* està orientat a fer un món millor i més just, preferisc que NO em contactes!